Historia ZHP

 • 1909 r. – Idea skautingu dociera do działaczy polskich organizacji młodzieżowych: Sokół, Zakrzewie, Eleusis.
 • 1910 r. – Andrzej Małkowski tłumaczy na język polski książkę generała Roberta Baden-Powella „Scouting for boys” (Skauting dla chłopców).
 • 1911 r. – Ukazuje się rozkaz A. Małkowskiego o powołaniu pierwszych drużyn skautowych.
 • 1912 r. – Reprezentacja polskich skautów uczestniczy w zlocie w Birmingham.
 • 1918 r. – W niepodległej Polsce powstaje zjednoczony Związek Harcerstwa Polskiego.
 • 1919 r. – Andrzej Małkowski, twórca polskiego skautingu, ginie w katastrofie morskiej.
 • 1920 r. – Pierwszy walny zjazd ZHP.
 • 1922 r. – ZHP współtworzy WOSM
 • 1931 r. – Aleksander Kamiński wydaje książkę o zuchowaniu pod tytułem „Antek Cwaniak”.
 • 1935 r. – Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale.
 • 1936 r. – ZHP zostaje uznane Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności.
 • 1938 r. – Powołanie „Pogotowia Wojennego Harcerek”
 • 1939 r. – Powołanie „Pogotowia Wojennego Harcerzy”
 • 1939 r. – 27 września kierownictwo ZHP podejmuje decyzje o przejściu harcerstwa do konspiracji i przyjęciu nazwy „Szare Szeregi”. Naczelnikami „Szarych Szeregów” byli: hm. Florian Marciniak, (zamordowany w Gross Rossen), hm. Stanisław Broniewski, hm. Leon Marszałek. Pogotowiem Harcerek kierowała hm. Józefina Łapińska. Najsłynniejsze akcje bojowe „Szarych Szeregów” to:

# 26.03.1943 r. – Akcja pod Arsenałem.

# 20.05.1943 r. – Akcja pod Celestynowem.

# 1.02.1944 r. – Zamach na Kutscherę.

# 11.07.1944 r. – Zamach na Koppego.

W całej Polsce walczyły konspiracyjne „ule” (chorągwie), „roje” (hufce), rodziny (drużyny) i „pszczoły” (zastępy). Kierowała nimi „pasieka” (Głowna kwatera)

 • 1945 r. – „Szare Szeregi” zostają rozwiązane, wcześniej, na terenach wyzwalanych, ZHP wraca do jawnego życia,
 • 1948 r. – Upowszechnienie programu Harcerskiej Służby Polsce.
 • 1950 r. – Włączenie ZHP do Związku Młodzieży Polskiej (rozwiązanie ZHP) , od tej pory istnieje Organizacja Harcerska ZMP.
 • 1956 r – Przekształcenie OH ZMP w Organizację Harcerską Polski Ludowej.
 • 1956 r. – W grudniu Zjazd Łódzki reaktywuje ZHP, powracają harcerskie symbole i umundurowanie, a także harcerska metodyka.
 • 1958 r. – Powstaje „nieprzetarty szlak” (skupiający drużyny dla niepełnosprawnych).
 • 1965 r. – Pierwszy Alert Naczelnika ZHP (Harcerski zwiad wiosenny).
 • 1974 r. – Początek operacji „Bieszczady 40”.
 • 1980 r. – W wielu środowiskach powstają Kręgi im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM).
 • 1981 r. – VII Zjazd ZHP opowiada się za odnową harcerstwa. W latach 80-tych tworzą się liczne ruchy i organizacje harcerskie, funkcjonujące poza ZHP.
 • 1989 r. – XXVI Zjazd ZHP (kolejność zjazdów liczymy teraz od roku 1920) uchwala nowy tekst Prawa i Przyrzeczenia, nowy Status.
 • 6-9.12.1990 r. – XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy. Przyjęcie nowego Statutu ZHP wraz z alternatywnymi wersjami Przyrzeczenia.
 • 9-12.12.1993 r. – XXIX Zjazd ZHP w Warszawie – hasło przewodnie brzmiało „W drodze”. Zredagowano m.in. ważną uchwałę o rozwoju duchowym ZHP.
 • 10.06.1995 r. – Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Poznaniu.
 • 3-15.08.1995 r. – Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego – celem zlotu było ukazanie oblicza programowego polskiego harcerstwa, integracja harcerstwa wokół ważnych problemów kraju, a także zbliżenie wszystkich działających w kraju i poza jego granicami organizacji harcerskich w dążeniu do jedności. Taki program wywodził się z nadrzędnej idei Zlotu – „Łączy nas Polska”.
 • 1996 r.– Przyjęcie ZHP do WOSM i WAGGGS.
 • 2010 r. – Zlot w Krakowie z okazji stulecia ZHP.
 • 2012 r. – Zlot w Ostrowie Wielkopolskim z okazji stulecia harcerstwa w Wielkopolsce

Dodaj komentarz