Inne organizacje harcerskie w Polsce

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

ZHR powstał 12 lutego 1989 roku, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

Praca wychowawcza w ZHR prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy.

Związek kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa – w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.

Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.

ZHR liczy 16716 członków (stan na rok 2015).

Strona www

SHK Zawisza – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza/ Skauci Europy

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opierający się na pedagogice Baden-Powella (1907). Ruch skautingu katolickiego, został stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920). Ruch jednoczy młodych z różnych krajów Europy, wszyscy mają te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.

W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

Liczebność SHK Zawisza: 5030 członków

Strona www

SH – Stowarzyszenie Harcerskie

Stowarzyszenie Harcerskie – jako organizacja harcerska powstali w 1996, kontynuując pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

Są jedną z tych organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę. Jedna z nich jest taka sama jak obowiązują w innych organizacjach m.in. ZHP i ZHR, a druga nie zawiera deklaracji wiary w Boga, a jedynie chęć dążenia do prawdy i sprawiedliwości jako wartości uniwersalnych. Tym samym są otwarci również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznają się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Stowarzyszenie Harcerskie liczy około 600 członków działających w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych na terenie Warszawy, Warki i Popław.

Strona www

Royal Rangers Polska

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 80 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach.

Ich ideały wychowawcze RRP określają: Złota Zasada, Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.” (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie Royal Rangers brzmi: „Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”

Prawo Royal Rangers brzmi:
Royal Rangers jest:
1.Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo.
2.Czysty – na ciele, w myślach i w mowie.
3.Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
4.Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
5.Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
6.Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy.
7.Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym.
8.Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

W polce ma 1337 członków w 35 jednostkach

Strona www

Inne organizacje lokalne:

 • w Warszawie, Pułtusku i Warce działa Stowarzyszenie Harcerskie (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego),
 • na Mazurach Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu,
 • na terenie Trójmiasta Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka,
 • w Jarocinie Organizacja Harcerska „Rodło”
 • w Krakowie – Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino,
 • w Trójmieście – Krąg Harcerski „- Drzewo Pokoju”, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”
 • na terenie powiatu Dzierżoniowskiego – Związek Harcerstwa Wiejskiego,
 • w Skawinie – Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak”,
 • w Toruniu Harcerstwo Polskie,
 • w Warszawie, Gdańsku, Wejherowie i Białymstoku – Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux.
 • w Wolsztynie Stowarzyszenie Harcerskie WIR
 • w Sopocie – Liga Skautów Polskich.

Dodaj komentarz