Językowe

JĘZYKOZNAWCA *

1.     Wyraża się poprawnie, nauczył/a się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego                   i poprawnej polszczyzny.

2.     Nauczył/a się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.

3.     W wybranym przez siebie języku obcym nauczył/a się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).

4.     Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

 

TŁUMACZTŁUMACZKA * *

1.     Pogłębił/a w czasie próby znajomość języka obcego.

2.     Przetłumaczył/a na język polski kilka gier skautowych.

3.     Napisał/a słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.

4.     Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał/a innym porozumieć się w języku, którego się uczy.

 

POLIGLOTAPOLIGLOTKA * * *

1.     Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej  dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka.

2.     Przetłumaczył/a artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.

3.     Nauczył/a młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych.

4.     Zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią certyfikaty językowe.

Dodaj komentarz