Komputerowiec

KOMPUTEROWIEC *

1.    Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:

        napisał/a tekst w edytorze tekstu

        korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek

        napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.

2.     Zebrał/a biblioteczkę informatyczną i przygotował/a do wykorzystania w drużynie.

3.     Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.

4.     Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.

5.     Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.

 

ZNAWCA KOMPUTERÓWZNAWCZYNI KOMPUTERÓW * *

1.   Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych

podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór. Systematycznie czyta prasę komputerową.

2.     Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.

3.     Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.

4.     Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.

5.     Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.

 

 

INFORMATYK * * *

1.     Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie. Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.

2.     Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.

3.     Poznał/a podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie legalnych programów.

4.     Samodzielnie złożył/a komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).

5.     Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełni zdobycie specjalistycznych certyfikatów.

Dodaj komentarz