Pływackie

MŁODY PŁYWAK–MŁODA PŁYWACZKA *

1.     Przepłynął/przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach.    

2.     Wytrzymał/a pod wodą 20 sekund.

3.     Nauczył/a się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.

4.     Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.


PŁYWAK–PŁYWACZKA * *

1.     Przepłynął/przepłynęła 200 m, w tym połowę na plecach.

2.     Skoczył/a do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął/przepłynęła pod lustrem wody 10 m.

3.     Wyciągnął/wyciągnęła przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.

4.     Nauczył/a młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.

5.     Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.

 

PŁYWAK DOSKONAŁY–PŁYWACZKA DOSKONAŁA * * *

1.   Przepłynął/przepłynęła 400 m (dziewczęta) i 600 m (chłopcy) w wodzie stojącej, lub 800 

      m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) z prądem co najmniej dwoma stylami.

2.     Przepłynął/przepłynęła pod wodą  15 metrów.

3.     Uczestniczył/a w wyznaczaniu kąpieliska zgodnie z przepisami.

4.     Zademonstrował/a w wodzie sposób ratowania tonącego.

 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnia uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR

Ratownika WOPR, Specjalna karta pływacka.

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią sportowe klasy mistrzowskie, uprawnienia trenera i instruktora danej dyscypliny sportu..

Dodaj komentarz