Społeczne

MŁODY OBYWATELMŁODA OBYWATELKA *

1.   Poznał/a historię godła i barw narodowych.

2.     Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał/a hymn państwowy.

3.     Odszukał/a na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził/a lub chciałby/chciałaby odwiedzić.

4.     Zapoznał/a się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.

5.     Poznał/a daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotował/a z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

 

OBYWATELOBYWATELKA * *

1.   Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą prawa i

      obowiązki uczniowskie.

2.     Angażuje się w życie szkoły.

3.     Poznał/a najważniejsze fakty z historii najnowszej Polski.

4.     Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy w jego/jej miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują.

5.     Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.

 

OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJOBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * *

1.    Zapoznał/a się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.

2.     Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

3.     Zgromadził/a własną biblioteczkę książek o historii najnowszej Polski. W młodszej drużynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę o historii najnowszej kraju.

4.     Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział/a się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.

5.     Angażuje się w pracę parlamentu młodzieży lub jednej z młodzieżowych organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP.

Dodaj komentarz