Zastępowy

Kim jest zastępowy?

Gen. Robert Baden-Powell, stwierdził: Gdybym mógł wybierać miejsce, które chciałbym zajmować w ruchu, to chciałbym być zastępowym.

Zastępowa/Zastępowywy to specyficzna funkcja. Nie jest on dowódcą wojskowym – a rozkazuje i rządzi, nie jest nauczycielem – a uczy wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy, nie jest rodzicem – a wychowuje. Kim więc jest? Najlepiej chyba go przyrównać do starszego brata, który chętnie dzieli się swym doświadczeniem a także do przodownika w zabawach, grach, różnych zajęciach i pracach. To harcerka/harcerz, która stoi na czele swojego zastępu.

Bycie zastępową/zastępowym wcale nie jest łatwe, nieraz wymaga dużego poświęcenia, nieraz wiąże się z chwilami smutku, ale naprawdę jest to najwspanialsza funkcja jaką można mieć.

Dobry zastępowy powinien cechować się:

 • zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi
 • odpowiedzialnością,
 • pomysłowością, inicjatywą, twórczym myśleniem,
 • umiejętnością podejmowania decyzji,
 • umiejętnością ciekawego przekazywania wiadomości,
 • szerokimi zainteresowaniami, dużą wiedzą ogólną, a również (szczególnie!) harcerską, musi przewyższać zastęp pod względem umiejętności,
 • umiejętnością dotarcia do każdego członka zastępu i zaprzyjaźnienia się z nim.

A oto zadania zastępowego:

 1. Opracowuje plan pracy zastępu na dany okres oraz planuje szczegółowo poszczególne zbiórki zastępu.
 2. Prowadzi zaplanowane zbiórki.
 3. Organizuje wszelkie prace zastępu przez rozdzielanie zadań każdemu według jego umiejętności.
 4. Prowadzi dokumentację zastępu (np. książeczka zastępu, kronika zastępu).
 5. Bierze udział w radach drużyny, wnioskuje w sprawach członków swego zastępu.
 6. Dba o to, by członkowie zastępu zdobywali stopnie i sprawności, by osiągali dobre wyniki w szkole, by z harcerstwa wynieśli jak najwięcej radości i dobrych przeżyć.
 7. Wpływa na zastęp poza zbiórkami przez interesowanie się, czy ich zachowanie jest zgodne z ideałami harcerskimi.