3JASFFKAS

Hobbit z Shire, członek Drużyny Pierścienia. Zdrobniale zwany był Pippinem lub Pipem. Kuzyn Meriadoka Brandybucka – zwanego Merrym

Wpisz na kartę odpowiedzi jego pełne imię.