04. radek

4. Jakie funkcje pełnił w 1993 roku widoczny na zdjęciu dh Janusz Walczak? 
a) drużynowy Contrastu, szczepowy Turwi, komendant hufca 
b) drużynowy Contrastu, szczepowy Szczepu 7, komendant hufca 
c) drużynowy Contrastu, szczepowy Turwi 
d) szczepowy Szczepu 7, komendant hufca 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu