32.klik

32. Ile trwała budowa bramy na obozie w 2021 roku w Wilczych?

a) 3 dni 

b) 5 dni 

c) 6 dni 

d) 7 dni 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu