23. erickson

23. Jaka była tematyka na obozie w Łowyniu w 2012 roku?

a) nie było

b) Robin Hood

c) Star Wars

d) kolonizacja

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu