31. erol

31. Gdzie odbył się Łowyński obóz w 2020 roku?

a) w Łowyniu

b) w Podgajach

c) nie odbył się

d) w Wilczych

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu