Punkt 5

niechęć do Gajusza Juliusza Cezara – krzyżówka

Był członkiem stronnictwa popularów, czyli zwolenników reform. W związku z tym, wprowadził w Rzymie wiele innowacji. Zreformował kalendarz, nazwa się go teraz kalendarzem juliańskim. Wprowadzono lata przestępne, a miesiąc, którym się urodził nazwano na jego cześć (siódmy miesiąc w kalendarzu, u nas zwany lipcem, w języku łacińskim nosi nazwę Iulius). Nie spodobało się to opinii publicznej.

Dopuścił również do urzędów ekwitów i arystokrację z prowincji oraz obniżył podatki dla tamtejszej ludności. Wraz z kolejnymi reformami, Cezar coraz bardziej ograniczał władzę senatu. Doprowadziło to do niechęci ze strony starszej arystokracji. Nie spodobało im się również, że obok nich w senacie zasiadali ludzie pochodzący z Galii.

Gajusz Juliusz Cezar określił się mianem „dożywotniego dyktatora”. W teorii państwo wciąż było republiką, jednak w praktyce Juliusz Cezar miał władzę cesarską.

Zarzucono mu, że chciał uczynić republikę monarchią. Został zabity podczas obrad senatu.

Po jego śmierci zawiązano II triumwirat – sojusz przeciwko zabójcom Cezara złożony z Marka Antoniusza, Marka Lepidusa i Oktawiana (przybranego syna Cezara). Sojusz rozpadł się, a Marek Antoniusz wyjechał do Egiptu, gdzie związał się z królową Kleopatrą. Oktawian chciał stać się jedynym władcą Rzymu i w tym celu pokonał Marka Antoniusza w bitwie pod Akcjum w 31r. p.n.e. Został on pierwszym oficjalnym cesarzem rzymskim.

 

  1. Oktawian August to pierwszy _________ Imperium Rzymskiego.
  2. Gdzie toczyła się bitwa w 31r. p.n.e., w której wygrał Oktawian?
  3. Jak nazywał się sojusz przeciwko zabójcom Cezara?
  4. Jak nazywał się kalendarz stworzony przez Juliusza Cezara?
  5. Juliusza Cezara zasztyletowano podczas obrad _______.

 

Hasło: _______ Pompea – miejsce zabójstwa Gajusza Juliusza Cezara.