07

Zadanie 7: przyporządkuj zjawiska na zwiastujące dobrą i złą pogodę