09

Zadanie 9: którego dnia mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc?