10

Zadanie 10: przyporządkuj symbole z legendy do ich znaczeń