03-05

Wytłumaczyć jak działa kompas oraz azymuty

Zadanie 3 – wyznacz i wskaż kierunek południowy i zachodni

Zadanie 4 – wyznacz azymut 30*

Zadanie 5 – przetłumacz NORTH, SOUTH, WEST, EAST na j. polski