I ruszyli (prosto do Łowynia)

8:10 Nadal jesteśmy w Poznaniu, ale już na trasie na Pniewy

8:16 Sady za nami, już tylko kilkadziesiąt kilometrów, kilka zwężeń drogi i w końcu osiągniemy nasz cel – Łowyń

8:26 Gaj Wielki

8:36 12km i będziemy w Pniewach

McDonald przed Pniewami – na szczęście ominięty

09:08 Gorzyń

09:09 Zajazd „Monika” – skręcamy na Łowyń

9:17 Łowyń, jeszcze 2 km ulicą okrężną i będziemy w bazie

Klimatyzacja w autokarze działa wyśmienicie.

W Łowyniu najpierw wypakujemy wszystko z autokarów, przetransportujemy na miejsce naszego placu obozowego i rozstawimy namioty. Następnie rozstawimy łóżka, zmontujemy półki, ułożymy materace i koce.

Rozmowy telefoniczne z dziećmi możliwe są w godzinach 15:00 do 15:30 i 22:00 do 22:30. Zachowanie powyższych godzin jest istotne, aby sprawnie realizować program.

 

Dodaj komentarz