Opóźnienie w rozmowach

W związku z 40 minutowym opóźnieniem obiadu telefony zastępowe zostaną włączone o godzinie 15:05.

Czuwaj!

dh. Justyna

Dodaj komentarz