E-zbiórka 05.06.2020

Zapraszamy na ostatnią e-zbiórkę. Kolejna zbiórka 19.06 powinna odbyć się już w końcu w tradycyjnej formie.

Gra terenowa

Kolejna gra terenowa w wersji e-gra.