L1

Poznań, 14.01.2010r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 Poznańska Drużyna Harcerska

CONTRAST im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz L.1/2010

  1. Zamykam kartę próby harceki:
    • dh. szeregowej Zuzannie Janas
    • dh. szeregowej Agnieszce Gapińskiej

    i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

  2. Przyznaję sprawność SPORTOWIEC dh mł. Bartłomiejowi Koniecznemu.

 

 

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

phm. Janusz Walczak

Dodaj komentarz