L1

Robakowo, 21.01.2012r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L1/2012

  1. Zamykam kartę próby harcerki dh. Patrycji Baryle i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Przyznaję sprawność „śpiewaczki” dh. Agnieszce Gapińskiej, dh. Amalii Szmajdzie i dh. Zuzannie Janas, sprawność „przyjaciel książki” dh. Jagodzie Stefko i dh. Dominice Kazmucha, sprawność „higienistka” dh. Agnieszce Gapińskiej, dh. Dominice Kazmucha i dh. Zuzannie Janas
  3. Podaję do wiadomości wyniki gry z torem przeszkód III miejsce zastęp Godziemba, II miejsce zastęp Zabawa, I miejsce zastęp Ostoja.
  4. Podaję do wiadomości wynik turnieju Contrast kontra Sulima I miejsce dla Contrastu i Sulimy.
  5. Serdeczne życzenia dla obecnych i byłych członków 233 PDH Contrast z okazji 22 rocznicy powstania drużyny.
  6. W imieniu drużyny dziękuję bardzo za przybycie na biwak rocznicowy.

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 pdh CONTRAST

pwd. Marek Trzaska

Dodaj komentarz