L2

Poznań, 15.11.2012r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L2/2012

1. Zwolnienia

  • Zwalniam z funkcji chorążego 233 PDH CONTRAST dh. wyw. Antoniego Janasa
  • Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu Godziemba dh. mł. Szymona Hildebrandt

2. Mianowania

  • Mianuję chorążym 233 PDH CONTRAST dh. mł. Szymona Hildebrandt
  • Mianuję zastępowym zastępu Godziemba dh. mł. Olgierda Hildebrandt

3. Przyznaję stopień wywiadowca dh. mł. Stanisławowi Kostaszuk
4. Przyznaję sprawność:

  • „gospodarz” dh. Stanisławowi Kostaszuk
  • „pomocna dłoń” dh. Dominice Kazmucha

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 pdh CONTRAST

pwd. Marek Trzaska

Dodaj komentarz