L5

Poznań, 05.09.2013r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L5/2013

1. Zwolnienia:

Zwalniam z funkcji przybocznej 233 PDH CONTRAST dh. trop. Paulinę Szumlewicz.

 

2. Mianowania:

Mianuję przybocznym 233 PDH CONTRAST dh. ćw. Jakuba Stefko

 

 

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

pwd. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz