L6

Zasutowo, 11.10.2013r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L6/2013

1. Zamknięcia Prób:

Zamykam kartę próby harcerki dh. Zofii Kazmucha i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

 

2. Podziękowania:

wyrażam serdeczne podziękowania dla dziewcząt z Contrastu za przygotowanie zbiórki z okazji „Dnia Chłopca”.

 

 

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

pwd. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz