L7

Zasutowo, 12.10.2013r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L7/2013

1. Zmiany organizacyjne:

  • Powołuję zastęp „Ostoja” w składzie:

dh. Marta Zakrzewska

dh. Natalia Miodek

dh. Urszula Gołębiewska

dh. Martyna Fedorowska

dh. Dorota Teubert

  • Powołuję zastęp „Zabawa” w składzie:

dh. Zofia Kazmucha

dh. Wiktoria Malinger

dh. Maria Kołtuńczyk

dh. Julia Dykczak

  • Powołuję zastęp „Godziemba” w składzie:

dh mł. Radosław Jaszczak

dh Łukasz Krzyżaniak

dh Filip Borecki

dh Wiktor Konieczny

dh Michał Ratić

 

2. Mianowania:

Mianuję zastępową zastępu „Ostoja” dh. Martę Zakrzewską

Mianuję zastępową zastępu „Zabawa” dh. Zofię Kazmuchę

Mianuję zastępowym zastępu „Godziemba” dh. mł. Radosława Jaszczaka

Mianuję chorążym drużyny dh. Łukasza Krzyżaniaka

3. Podaję do wiadomości wyniki gry nocnej

  • I miejsce: Radosław Jaszczak
  • II miejsce: Julia Dykczak, Zofia Kazmucha, Łukasz Krzyżaniak, Marta Zakrzewska
  • III miejsce: Urszula Gołębiewska, Wiktor Konieczny, Maria Kołtuńczyk

4. Podaję do wiadomości wyniki turnieju tenisa stołowego

  • I miejsce: Radosław Jaszczak
  • II miejsce: Wiktor Konieczny
  • III miejsce: Zofia Kazmucha

 

 

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

pwd. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz