R 1

Poznań, 3.01.2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

R1/2014

1. Przyznaję sprawność:

  • Opiekuna Betlejemskiego Światła Pokoju:
    • dh. Łukaszowi Krzyżaniakowi,
    • dh. mł. Radkowi Jaszczakowi.
  • Znawca musztry:
    • dh. Łukaszowi Krzyżaniakowi.

2. Zaliczam zrealizowanie wymagań na sprawność Opiekuna Betlejemskiego Światła Pokoju:

  • dh. Wiktorowi Koniecznemu.

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

pwd. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz