Ballada rajdowa

Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował
Swą
gotowość umierać za Polskę
Tak jak ty niesiesz plecak
on niósł w ręku karabin
W sercu miłość nadzieje i
troskę
Może tu w Nowej Słupi w Daleszycach Bielicach
Brzozowymi krzyżami znaczonych
Swą
dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc że tylko
Kilka dni
życia mu przeznaczone

Ref.:
Naszej ziemi śpiewamy ziemi pokłon składamy
Taki prosty
serdeczny harcerski
Niechaj echo poniesie tę balladę
rajdową
W nowe jutro i przyszłość nową. 2x

Na pomniku wyryto że szesnaście
miał wiosen
Że był śmiały odważny radosny
Kiedy padał płakała cała puszcza jodłowa
Nie doczekał czekanej tak wiosny
I
choć on nie doczekał to nie zginął tak sobie
Przetarł
szlak którym dzisiaj wędrujesz
I gdy tak przy ognisku
śpiewasz swoją balladę
Tak jak on w sercu ojczyznę
czujesz

Ref.: Naszej ziemi
śpiewamy…

Dodaj komentarz