Barwy

Jak zasłużyć i otrzymać Barwy?

 • posiadać Krzyż Harcerski
 • posiadać pełne umundurowanie (wersja krótka i długa)
 • obecność na przynajmniej jednym biwaku lub obozie drużyny
 • zdobycie przynajmniej 100 punktów przyznanych za działalność w 233 PDH CONTRAST
 • zapłacone składki

Rada pełnoprawnych członków zastrzega sobie prawo do wniesienia wniosku o odrzucenie kandydata na pełnoprawnego członka. Aby wniosek został przyjęty musi uzyskać poparcie w wyniku 2/3 głosów w demokratycznym głosowaniu.

Z chwilą stania się pełnoprawnym członkiem 233 PDH CONTRAST otrzymuje się prawo do:

 • noszenia biało-czarnej chusty
 • noszenia contrastowych pagonów
 • otrzymuje się lilijkę contrastową na beret
 • otrzymuje się koszulkę drużynową
 • starania się o zdobycie plakietki drużyny
 • zasiadania w radzie pełnoprawnych członków drużyny

Krótka instrukcja produkcji barw:
„Białe do guzika, skos na nos”
Co to oznacza? Już wyjaśniam dokładnie. W Contraście jest pagon lewy i pagon prawy są one swoimi lustrzanymi odbiciami. Trójkąty są ze sobą złączone przeciwprostokątnymi. Od strony rękawów trójkąt czarny, od strony głowy trójkąt biały. Przyprostokątne trójkąta białego przypadają przy guziku pagonu i od strony pleców. Przyprostokątne trójkąta czarnego od strony ramienia i klatki piersiowej. Myślę jednak, że poniższe ilustracje okażą się bardziej pomocne.
Dobrze by było, gdyby udało się zszyć je z dwóch kawałków materiału, tak by czarne trójkąty nie były wypukłe.
pagony

Dodaj komentarz