Szyfr na środę

Nrgzoiam żwyw – abudnyzow jets a jedoej lub a yielu knmórek. Muti ęntizdzć ytawtskie cawoonści żwcinye (nddwchzoie, ndżwyizoie, ywdzlzoie, ywdaielzoie, rnamozżzoie, ruch, yarnts).
Dnyiedacie tip jzk ozęrzydp ozawyzją tip rnśliow, ksóre y Ęnltce błpdoie ozawyzoe tą: mlecaem i zkzcją.

Dodaj komentarz