Tropy

Co to trop?

Trop jest zespołowym instrumentem metodycznym stymulującym przede wszystkim rozwój kompetencji interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie oraz umiejętność budowy wspólnoty celu. Celem tropów jest także wzmocnienie funkcjonowania w gromadzie/drużynie systemu małych grup.

Jest do coś w rodzaju sprawności zespołowej 😉

Rodzaje tropów:

Człowiek

Odkrywanie

Braterstwo

Zaradność

Inicjatywa

Ojczyzna

Natura