Wieczór gier planszowych

Minimalne wymagania:

 • komputer z dostępem do internetu i przeglądarką chrome/opera/edge/chromium/safari. Ewentualnie telefon z dostępem do internetu i przeglądarkę chrome/opera – trzeba włączyć tryb stacjonarny
 • kostka do gry

Pełnia szczęścia wymagania:

 • mikrofon
 • kamera
 • głośniki
 • minimalne wymagania
 • kostka do gry

Co należy zrobić:

Ekipa 1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdlMzlhMTgtZTIzNi00ZDc1LWFkOTYtY2UzNTA5Yjc0MDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2289a367df-4d76-411b-bfb8-dbdb6bd05161%22%7d

 1. Dalia,
 2. Julia K,
 3. Krzysztof
 4. Nadia
 5. Kuba M
 6. Radek J

Ekipa 2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwNzRlMjMtM2JkYy00MTUxLTgzODgtZDAyZDVjODFiYmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2289a367df-4d76-411b-bfb8-dbdb6bd05161%22%7d

 1. Julia P.,
 2. Kalina K
 3. Wojtek Szu
 4. Julia G
 5. Tymek G
 6. Marika J

Ekipa 3:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NhZDFhNGItMGQ0MS00YzU3LTkyOTUtMWRjNjNiMWVhOGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2289a367df-4d76-411b-bfb8-dbdb6bd05161%22%7d

 1. Tosia Ł
 2. Michał
 3. Tymek M
 4. Wojtek Sz
 5. Staś
 6. Sławek J
 7. Michał K

Czuwaj!
dh Sławek

 

Dodaj komentarz