Zadanie 5

Czuwaj!
Kolejne zadanie jest Quiz' em w znanym wam Kahoot' cie. Quiz dotyczy Pierwszej Pomocy.

Powodzenia Czuwaj!

Kliknijcie na link poniżej, aby zacząć Quiz.
Każdy link ma limit 10 graczy.

1. https://kahoot.it/challenge/0429305?challenge-id=d6436526-93bb-4d6f-9d94-04925592df63_1584995890582

2. https://kahoot.it/challenge/0626899?challenge-id=d6436526-93bb-4d6f-9d94-04925592df63_1584995978858

3. https://kahoot.it/challenge/0109322?challenge-id=d6436526-93bb-4d6f-9d94-04925592df63_1584996019043

4.  https://kahoot.it/challenge/0341149?challenge-id=d6436526-93bb-4d6f-9d94-04925592df63_1584996057455

Dodaj komentarz