Artystyczne – Instrumentalne

GRAJEK * *

1.   Nauczył/a się  grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.

2.     Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.

3.     Nauczył/a zastęp lub drużynę  piosenki na podstawie zapisu nutowego.

4.     Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

 

MUZYK–MUZYCZKA * * *

1.  Zagrał kilka melodii   na wybranym instrumencie.

2.     Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory.

3.     Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery.

4.     Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.

 

ARTYSTAARTYSTKA (sprawność mistrzowska)

1.     Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski.

2.     Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.

3.     Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.

4.     Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.

5.     Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

Dodaj komentarz