Logistyczne – Finansowe

OSZCZĘDNY-OSZCZĘDNA *

 1. Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.
 2. Zaoszczędził/a pieniądze na wybrany przez siebie cel.
 3. Współuczestniczył/a w organizowaniu akcji zarobkowej.
 4. Wymienił/a surowce wtórne, które zbierał/a  i segregował/a.
 5. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.

SKARBNIK-SKARBNICZKA * *

 1. Poznał/a przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.
 2. Opracował/a preliminarz finansowy imprezy drużyny.
 3. Zorganizował/a akcję zarobkową zastępu.
 4. Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał/a do książki finansowej drużyny.
 5. Nauczył/a się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny.

 

FINANSISTA * * *

 1. Opracował/a plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił/a swoją koncepcję radzie drużyny.
 2. Przygotował/a i zrealizował/a projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania.
 3. Zarządzał/a finansami biwaku drużyny:

–        przygotował/a preliminarz

–        właściwie rozliczył/a wydatki.

 1. Przedstawił/a młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią:

– uprawnienia samodzielnego księgowego/samodzielnej księgowej

– uprawnienia do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Dodaj komentarz