Sportowe

SPORTOWIEC *

1.     Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców.

2.     Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.

3.     Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych.

4.     Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców.

 

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do zdobywania następujących sprawności

… [NAZWA DYSCYPLINY]   np. PIŁKARZ, NARCIARZ * *

1.     Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.

2.     Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.

3.     Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).

4.     Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.

5.     Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.


OLIMPIJCZYK * * *

1.     Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.

2.     Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki.

3.     Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).

4.     Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.

Dodaj komentarz