Struktura ZHP

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są:

* Przewodniczący ZHP,

* Rada Naczelna ZHP (odpowiednik rady nadzorczej),

* Naczelnik ZHP,

* Główna Kwatera ZHP (odpowiednik zarządu),

* Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (organ kontrolny),

* Naczelny Sąd Harcerski ZHP (odpowiednik sądu koleżeńskiego).

Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są:

* chorągiew – na poziomie wojewódzkim,

* hufiec – najczęściej na poziomie powiatowym,

* związek drużyn (niekoniecznie musi istnieć),

* szczep (niekoniecznie musi istnieć),

* gromada, drużyna, krąg – podstawowe jednostki organizacyjne, które dzielą się wewnętrznie na:  szóstki zuchowe (w gromadach), zastępy (w drużynach harcerskich) zastępy lub patrole zadaniowe (w drużynach starszoharcerskich) i patrole (w drużynach wędrowniczych).

Dodaj komentarz