Newsletter 04/2017-2018

Czuwaj Drodzy Rodzice,

tym razem kilka informacji o zbiórkach zastępu.

Tak, jak Państwu opowiadałem w trakcie zebrania w tym roku harcerskim znaczną uwagę będziemy przykładać do pracy zastępu. Jedną z form pracy zastępowej jest zbiórka zastępu. Pozwala ona pracować w małej grupie, uczy odpowiedzialności i samodzielności wszystkich członków zastępu, ponieważ to właśnie oni muszą przygotować coś dla siebie.

Za przygotowanie zbiórki odpowiada zastępowa/zastępowy, ale nie oznacza to, że tylko jedna osoba ma być zaangażowana w przygotowanie zbiórki. Rolą zastępowej/zastępowego jest czuwanie nad tym by:

  • został wybrany termin zbiórki,
  • zbiórka została zaplanowana,
  • zadania związane z przygotowaniem zbiórki zostały rozdzielone między członków zastępu
  • zbiórka się odbyła zgodnie z planem. Oczywiście zastępowa/zastępowy mogą liczyć na pomoc kadry – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, możemy w czymś pomóc itd.

W trakcie zbiórki będzie obecny również ktoś z kadry (pełnoletni opiekun), którego zadaniem będzie przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo dzieci, a w razie potrzeby wszelka inna pomoc w tym, by zbiórka mogła się odbyć zgodnie z planem.

Pierwsza zbiórka zastępu:

  • termin do wyboru (23-27.10.2017) zgodnie z rozpiską http://www.233pdh.szczep7.pl/abc/abc-zastepowego/terminy/ Obowiązuje tutaj zasada, kto pierwszy ten lepszy (zajęte terminy będą pojawiać się na stronie głównej w postaci informacji „Zbiórka zastępu Doliwa w czwartek 22.02.2018 godz. 18:00-19:30”
  • Zastępowi będą ustalać najdogodniejszy termin zbiórki, tak aby pasował jak największej części zastępu (a może uda się tak by termin pasował wszystkim)
  • tematykę zbiórki wymyśla każdy zastęp dla siebie – plan zbiórki do kadry powinien trafić najpóźniej do soboty 21.10.2017.
-- 

Z harcerskim zawołaniem CZUWAJ!
pwd. Sławomir Jaszczak