Boże Narodzenie 2014

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dużo zdrowia, radości, zapału do harcerskiego życia, wspaniałego obozu i udanej rocznicy 25 lecia Contrastu. Harcerkom i harcerzom zaszczytu złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, kolejnych stopni harcerskich, sprawności, barw biało-czarnych i plakietki 233 PDH CONTRAST. Szóstoklasistkom i szóstoklasistom zdanych testów szóstoklasistów i dostania się do wymarzonego, tego najlepszego, gimnazjum i zasilenia szeregów 88 PDHS Dragon w kolejnym roku harcerskim! A żeby święta były jeszcze cudowniejsze można przypomnieć sobie (lub pokazać rodzinie/przyjaciołom) jak wyglądał wigilijny biwak szczepu VII w Rokietnicy na krótkim filmie.

Jeszcze raz:

swieta2

Życzy
233 PDH CONTRAST

 

Życzenia nadesłane naszej drużynie:

zyczenia rodzice

Dodaj komentarz