Enigma – Zadanie 7

Przed Wami ostatnie zadanie Konkursu Enigma

Znalezione obrazy dla zapytania Park przy zamku cesarskim poznan

Zadanie 1

Jakie miejsce jest  przedstawione na fotografii? (Podpowiedź jest to w Poznaniu)

Odpowiedź zaszyfruj  dowolnym poznanym szyfrem, który nie był jeszcze użyty przez Ciebie do szyfrowania i wprowadź ją tutaj.

Zadanie 2

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.

W dwudziestoleciu międzywojennym Uniwersytet Poznański miał znakomitą kadrę profesorską. Nasi kryptolodzy (Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski ) na korytarzach mogli spotykać m.in. socjologa Floriana Znanieckiego, przyrodnika Adama Wodziczkę, lekarzy: Franciszka Raszeję i Antoniego Jurasza, księdza Szczęsnego Dettloffa, który był historykiem sztuki, czy wybitnego archeologa Józefa Kostrzewskiego.

Itóyr z opzngńsikch oypfdspyów op KK wpjnkd śwkgtpwdj oyzrczrnkł skę ep opwstgnkg tyzdch ogyiów ngypepwrch, w trm Wkduipopusikdap Ogyil Ngypepwdap?
G) Fygnckszdi Ygszdjg
B) Fupykgn Zngnkdcik
C) Gegm Wpezkczig
Odpowiedź zaszyfruj szyfrem Mafeking i wprowadź ją tutaj.

Dodaj komentarz