5fgghjjl

Epsipngłr łlcznki – ezkęik swpjdml pognpwgnkl k wkdupudtnkdj oygitrcd pognpwgł sztlię łlcznkctwg ep odyfdicjk. Zgoyzrjgźnkł skę z Akmukm. Lwkdubkgł k szgnpwgł oyzrypeę.

Informacje jest zaszyfrowana jednym z 3 poniższych szyfrów sylabowych.
– KONIECMATURY

– NOWEBUTYLISA

– GADERYPOLUKI

Jak działa ten szyfr:

Np. HARERZ stosując szyfr sylabowy np. KO-NI EC MA TU RY

HARCERZ -> HMYECYZ