05. sofia

5. Gdzie odbył się obóz w 1994? 

a) W Łowyniu 

b) W Lisewie 

c) W Podgajach 

d) W Wędromierzu

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu