07. essa

7. Gdzie i kiedy zostało wykonane to zdjęcie?

a) W Łowyniu w 2004 roku

b) W Cibórzu w 1992 roku

c) W Podgajach w 1996 roku

d) W Lisewie w 2000 roku

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu