20. radowid

20. Inscenizacja jakiego wydarzenia przedstawiona jest na zdjęciu? 

a) Akcji pod Arsenałem 
b) Odbicia naczelnika Floriana Marciniaka 
c) Zamachu Majowego 
d) Śmierci Franciszka Ratajczaka 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu