27. ebebee

27. Co dostała dh. Justyna na obozie w Pólku w 2016 roku?

a) Sznur przybocznej 

b) Plakietkę Contrastu 

c) Barwy Contrastu 

d) Krzyż harcerski

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu