11

Zadanie 11: Oblicz odległość w linii prostej w terenie od jeziora Golęcińskiego do jeziora Rusałka