Punktacja

W naszej drużynie zbieramy punkty. Punkty są potrzebne by uzyskać miano pełnoprawnego członka drużyny (barwy), a także plakietkę drużyny. Punkty są podsumowywane na koniec każdego roku harcerskiego, a najlepsi nagradzani. System punktowy prezentuje się następująco:

 • obecność na zbiórce – 1 punkt
 • obecność na zbiórce w mundurze – 3 punkty
 • I miejsce w grze – 5 punktów
 • II miejsce w grze – 4 punkty
 • III miejsce w grze – 3 punkty
 • reprezentowanie drużyny na zewnątrz – 6 punktów
 • jednodniowe wyjście drużyny – 5 punktów
 • obecność na minimiwaku – 8 punktów
 • obecność na minibiwaku w mundurze 12 punktów
 • obecność na biwaku – 10 punktów
 • obecność na biwaku w mundurze – 15 punktów
 • obecność na megabiwaku – 15 punktów
 • obecność na megabiwaku w mundurze – 20 punktów
 • obecność na obozie 25 punktów
 • obecność na obozie w mundurze 40 punktów
 • zdobycie sprawność jednogwiazdkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 15 punktów
 • zdobycie sprawność dwugwiazdkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 30 punktów
 • zdobycie sprawności trzygwiadkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 45 punktów
 • zdobycie sprawności mistrzowskiej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 60 punktów
 • zdobycie Krzyża Harcerskiego – 50 punktów
 • zdobycie stopnia harcerskiego – 100 punktów
 • przygotowanie karty do kroniki – 10 punktów

System może być rozbudowywany o kolejne pozycje/modyfikowany po akceptacji przez Radę Drużyny.


Tabela punktacji