Odwiedziny

Do dzieci można przyjechać już o 10:00 w niedzielę 13.07.2014.

Obiad jest przewidziany dla wszystkich – harcerska grochówka.

O 10:10 Apel naszego podobozu.

O 17:00 odbędzie się Msza Polowa (dobrze iść na nią w mundurach).

O 18:00 odbędzie się Apel całego zgrupowania obozu, więc o 17:45 spotykamy się w podobozie już w mundurach

 

Jak do nas trafić? Odsyłam do Mapy Google – następnie przez bramę i cały czas prosto. Po minięciu pierwszego podobozu drogą odchodzącą do góry i już jesteśmy u celu – podobóz ogrodzony siatką maskującą to właśnie nasz.

Czuwaj!

dh Sławek

 

Dodaj komentarz