L2

Zasutowo, 13.04.2013r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L2/2013

1. Zamykam kartę próby

  • harcerki:
    • Ewie Koper
  • harcerza:
    • dh. Łukaszowi Krzyżaniakowi
    • dh. Klaudii Nogalskiej

i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

 

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 pdh CONTRAST

pwd. Marek Trzaska

Dodaj komentarz