Szyfr na czwartek

Eusrp ornychpdnimy dp tnkpły w Cpzsrńtsówkńch lub w kptnulcj bińłje lub cnńrzje.
Fibpzńcci – włptki mńsjmńsyk, poitueący mńsjmńsycnzij orpbljmy cpdnijzzjgp życiń.
Orpbljm dpsycnący rpnmzńżńziń tię królików:
Ejdjz, ejdjz, dwń, srny, oięć, ptijm, …
Eńkń będnij dwuzńtsń opnyceń sjgp ciągu licnb?

Dodaj komentarz